מתי צריך רואה חשבון?

כאשר אתה מנהל עסק, חשוב שיהיה לך רואה חשבון בצוות. בדרך זו, החברה שלך לא תיפול בגלל בעיות פיננסיות.

יניב ארד רואה חשבון יכול לעזור לכם בכספים ובמיסים על מנת לעקוב אחר הכסף שנכנס ויוצא מהחברה. הוא יכול גם לעזור לך בניהול תזרים המזומנים, ולוודא שיש מספיק כסף לצרכי החברה.

מתי צריך רואה חשבון? כאשר מדובר בהנהלת חשבונות עבור עסק מתחיל או כאשר אתם מנהלים עסק קטן מבלי שנכנסו הרבה הכנסות. אם אתה מחפש רואה חשבון שיעבוד עם העסק שלך, הזמן הטוב ביותר לחפש אחד הוא כאשר אתה פותח עסק לראשונה ואתה מחפש ללמוד מה נדרש כדי לנהל את הכספים שלך.

רואה חשבון – תחומי אחריות:

יניב ארד רואה חשבון הוא האדם שאחראי על הניהול הפיננסי של העסק.

רואה החשבון אחראי על הדברים הבאים:

  • הכנה וניתוח של ביצועי העסק ונכסיו
  • הכנת דוחות כספיים
  • שמירה על רישומים ופנקסים
  • ניהול נכסים, התחייבויות ונכסי הון

רואי חשבון אחראים לשמירה ואימות של רישומים של פעולות פיננסיות, כגון איזון חשבונות בנק וחישוב מיסים. רואי חשבון מספקים גם ייעוץ ותכנון פיננסי, כגון תקציב והשקעה.

רואי חשבון אוספים ומסכמים נתונים באמצעות מגוון מקורות להפקת דוחות כספיים. רואי חשבון עשויים לעבוד עם מוסדות פיננסיים וסוכנויות ממשלתיות כדי להקל על עסקאות, כגון ניהול השקעות. מנהלי כספים בדרך כלל מפקחים על הפיננסים של החברות שהם עובדים איתן. במקביל, מנהלי הכספים אחראים על ניתוח ביצועי החברה ומתן המלצות ליוזמות צמיחה אסטרטגיות.

רואי חשבון משתמשים בשיטות שונות כדי לעקוב אחר עסקאות פיננסיות. אלה כוללים שימוש בדפי בנק, דואר אלקטרוני ותוכנות הנהלת חשבונות אוטומטיות. רואי חשבון סוקרים עסקאות פיננסיות באמצעות תוכנה משלהם או תוכנה של לקוחותיהם