תיקון המידות – מה המשמעות הפשוטה?

תיקון המידות – מה המשמעות הפשוטה?

משמעותו של המושג "תיקון המידות" הוא עבודה נפשית מתמשכת, שמטרתה להביא את האדם לידי איזון מיטיב בהתנהגותו בעולם. בסופו של דבר, תיקון המידות הוא זה שמאפשר את יכולתו של האדם לעשות טוב בעולם ולהימנע מחטאים שבאים בעקבות מידות רעות, בבחינת – סור מרע ועשה טוב.

מידות טובות ופחות טובות

השלב הראשון בלימוד תיקון המידות הוא ההבנה שישנן מידות טובות – המועילות לאדם וסביבתו, וישנן מידות שאינן טובות – שמזיקות לאדם ולסביבתו.

מידות טובות לדוגמא, הן – ענווה, נדיבות, זריזות, עין טובה ועוד. דוגמאות למידות שאינן טובות – תאווה, גאווה, קנאה ועוד.

הכל במידה

מטרתם של ספרי תורת המידות שבנפש היא להדריך את האדם כיצד לתקן מידות שאינן טובות המצויות בנפשו, וכיצד לקנות מידות טובות. בנוסף, ספרי לימוד בתורת תיקון המידות מדריכים את הלומד מהו הסדר הנכון ללימוד המידות ומהו האיזון הנכון והטוב של כל מידה, שכן גם כאשר לאדם ישנה כוונה טובה לקנות מידה טובה בנפשו – הוא עלול ליפול להבנה שגויה של אותה המידה או לטעות בעניין הנהגת המידה והאיזון המיטיב שלה בנפש האדם.

המידות בקבלה

על פי הקבלה, מטרתה של תיקון המידות היא בעלת נדבך נוסף: קרבה אל הבורא ברוך הוא והידבקות במידותיו שלו. "מה הוא רחום – אף אתה היה רחום". על פי הדרכה זו, ממידותיו של הבורא ברוך הוא ניתן ללמוד מהי הדרך להשפיע ולתת טוב לבריות ולעולם כולו.

>הכירו מושגים בקבלה בקישור

על פי הקבלה, הדבר שכביכול מפריע ומהווה מכשול לאדם בדרך למטרה זו הוא מידות שאינן בריאות בנפשו של האדם, שבעקבותיהן נגרר הוא לתאוותיו וליצריו. לכן, הדרך לקרה לבורא ולמידותיו היא לימוד ועבודה מתמשכת של דיוק ועמל במידות הנפש.

כתוב/כתבי תגובה